Inbjudan till Working Test den 1 september!

 

För tredje året arrangerar vi WT i Sjöhult utanför Taberg den 1 september.

 

WT't går i nkl, ökl och ekl och alla raser är välkomna!

 

Anmäl i formuläret senast den 21 augusti. Anmälningsavgift 200 kronor betalas till FRK Smålands plusgiro 15 01 03-0 när du har fått bekräftelse på anmälan (via mail) Anmälan är inte komplett förrän betalningen är gjord!

 

Anmälan är bindande, och anmälningsavgift återbetalas endast vid löp, sjukdom eller skada mot intyg.

 

Vid frågor och funderingar kontakta Lena på utstallning@frksmaland.se

 

VÄLKOMMEN TILL SJÖHULT!!

Stort tack till alla sponsorer!!

LÅNGTIDSSTUDIE AV FLATCOATED RETRIEVER FÖDDA 2012

 

Genom sponsring från Agria och SKKs forskningsfond och hjälp av forskare vid HGG (Hundgenetikgruppen vid SLU och UU) har vi möjlighet att helt gratis få hjälp att kartlägga flatcoated retrieverns hälsa. Syftet med detta är att långsiktigt kunna få en friskare ras.

 

Genom att delta i långtidsstudien så bidrar man till att ge information om hur våra hundar mår och vad de drabbas av i sjukdomsväg. Allt resultat hanteras anonymt och det är rasens hälsa som är av intresse, inte individernas. Då cancern är ett stort problem inom vår ras så hoppas alla att denna studie ska ge underlag för klokare avel just i detta hänseende men även för andra sjukdomar. Kanske kan denna studie även hjälpa till att hitta vilka gener och därmed gentester för olika sjukdomar som drabbar vår ras idag. En prioritering av vilka sjukdomar som måste fokuseras på vid urval av avelsdjur är också en möjlighet vid analys av det inlämnade underlaget.

 

För att få en tillförlitlig studie så behövs minst 50% deltagande. Det betyder att minst 400 av de hundar födda 2012 måste bidra. Vi är inte riktigt i mål ännu och uppmanar därför er som läser detta och har en flatcoated retriever född 2012 att delta. Det innebär att man lämnar ett blodprov (gratis då veterinären får betalt av HGG) och fyller i en webenkät. Har man inte tillgång till dator så kan man få blanketten hemskickad och fylla i manuellt. Efter blodprovet och den första webenkäten så kommer ni att få kompletterande frågor efter något/några år. Detta sköts av företaget som hanterar webenkäten genom ett förnyat utskick via email eller post och är inget som hundägaren måste komma ihåg.

Det är med andra ord enkelt och gratis att delta.

 

Ditt bidrag gör skillnad!!!! Hjälp oss att engagera så många hundägare som möjligt. Vi gör detta för rasens framtida hälsa och behöver er hjälp!!!

 

All information, inkl blanketter om blodprov och webenkäter, finns på

http://www.frk.nu/hälsa/samarbetsprojektet-med-hundgenetikgruppen/delstudie-1-långtidsstudie-av-årskull-född-2012-15845064

 

/Arbetsgruppen för samarbetsprojekt med HGG

 

FRK Småland - webmaster@frksmaland.se