Sommarträffen


är vårt årliga arrangemang, förlagt till början/mitten av juli. Under många år har höll vi till på och vid Asa Vandrarhem utanför Lammhult, men 2018 provade vi istället Vidinge Gård, Älghult. Var vi hamnar kommande år får framtiden utvisa.


När intresset för Vinterutställningen avtog och inte kunde genomföras, provade vi med att flytta vår (inofficiella) utställning till Sommarträffen och det blev då utställning på lördagen och WT på söndagen. Det har fallit väl ut och som det ser ut nu så kommer vi troligen att fortsätta så.


Resultat hittar du i menyn!

FRK Småland - webmaster@frksmaland.se