FB-R 26 MARS

FRK Småland inbjuder till

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)


FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som stambokförs på

SKK Hunddata/Avelsdata Läs vidare om FB-R här


Datum: 2023-03-26
**OBS ÄNDRAT DATUM**

Plats: Värnamo

Beskrivare: Ing-Mari Lindh

Antal: Max åtta hundar


Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder, men det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.


Anmälan i formuläret nedan.
Anmälan är bindande, och avgift återbetalas endast vid sjukdom, skada
eller löp mot intyg.


Avgift 450:- sätts in på FRK Smålands pg 150103-0 när du har fått bekräftat

att din anmälan är mottagen och att du har fått en plats. 
Ange FBR 11 mars samt reg nr i betalningen. Anmälan och betalning
senast 1 mars, anmälan är komplett när betalning har inkommit.

PM, deltagarlista samt vägbeskrivning kommer mailas ut.


För övriga upplysningar kontakta Ing-Mari Lindh,

mail: sekreterare.smaland@frk.nu eller telefon 070-560 50 85


Anmälan FB-R 26 mars