Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

– en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK

 

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.


Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.


Ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig, men måste om så beövs kunna kallas in. Som hundägare behövs inga förkunskaper, hjälp och instruktioner får man av en testledare inför varje moment.


Alla retrieverraser är välkomna! Hunden ska dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Vi har i FRK Småland en första grupp med testledare/funktionärer (någon kommer att vidareutbildas till beskrivare såsmåningom), men på sikt kommer vi vilja ha fler som vill jobba med detta (gärna i östra delarna av sektionen). Kontakta styrelsen om du är intresserad!!


Informationsbroschyren är hämtad från SSRK's hemsida.

FRK Småland - webmaster@frksmaland.se